Möte med kundrepresentanter

I oktober arrangerade PRV det återkommande mötet för kundrepresentanter. Mötet vänder sig till PRV:s intressenter och branschorganisationer. I fokus är patent och varumärke.

På mötesagendan fanns bland annat implementering av det nya varumärkesdirektivet, EPO:s nya online filing-system. Generaldirektör Peter Strömbäck delade med sig av sina reflektioner från första halvåret på PRV.

Agenda_kundrepresentantsmöte PRV_ oktober 2018.pdf

Fokus DVA_protokoll_kundrepresentantsmöte PRV_23 oktober 2018.pdf

Fokus DVA_bilaga protokoll__kundrepresentantsmöte PRV_oktober 2018.pdf

Fokus patent_protokoll_kundrepresentantsmöte PRV_23 okt 2018.pdf

Fokus patent_presentationer_kundrepresentantsmöte PRV_23 oktober 2018.pdf