Möten med kundrepresentanter

PRV har regelbundet möten med kundrepresentanter. Mötena innehåller tre delar. En del om design och varumärke, en gemensam generell del och en del om patent.

Kundrepresentantmöte 9 april 2019

På mötesagendan fanns bland annat praxisändring för svartvita varumärken (efter G-domen), PRV:s kvalitetsarbete samt tidigarelagd granskning för patent inom vissa teknikområden.

Agenda kundrepresentantmöte 9 april 2019 (pdf)

Protokoll från kundrepresentantsmöte gmensam del 9 april 2019 (pdf)

Fokus DVA: Protokoll med bilaga från kundrepresentantsmöte 9 april 2019 (pdf)

Fokus patent: Protokoll med bilaga från kundrepresentantsmöte 9 april 2019 (pdf)

Kundrepresentantmöte 23 oktober 2018

På mötesagendan fanns bland annat implementering av det nya varumärkesdirektivet, EPO:s nya online filing-system. Generaldirektör Peter Strömbäck delade också med sig av sina reflektioner från första halvåret på PRV.

Agenda kundrepresentantmöte 23 oktober 2018 (pdf)

Fokus DVA: Protokoll från kundrepresentantsmöte 23 oktober 2018 (pdf)

Fokus DVA: Bilaga till protokoll 23 oktober 2018 (pdf)

Fokus patent: Protokoll från kundrepresentantsmöte 23 oktober 2018 (pdf)

Fokus patent: Presentationer från kundrepresentantsmöte 23 oktober 2018 (pdf)