PRV i pilotprojekt för nytt online filing-system med EPO

Tillsammans med EPO och en handfull av EPO:s medlemsländer är Sverige med i en pilotgrupp där Sverige som första land kommer att påbörja utvecklingen av nationell inlämning via det nya systemet.

Den preliminära projektplanen har siktet inställt på att möjliggöra inlämning av ansökningar till PRV under Q2 2019. Redan under 2018 förväntas EPO att vara klara med de delar som rör inlämning till EPO.

Målet med projektet är att ansökningar via ett och samma webbgränssnitt ska kunna lämnas in till såväl EPO som till nationella patentmyndigheter. Ur användarperspektivet förväntas inga stora skillnader i förhållande till EPO:s befintliga online filing-system när det gäller formulärens utformning.

De typer av ansökningar som PRV planerar att ta emot i det nya online filing-systemet är svenska patentansökningar, PCT, tilläggsskydd (SPC), EP-valideringar och svaromål/”subsequent filings”.