Tydligare förelägganden och kortare väntetider

Patentavdelningen har i två projekt sett över rutinerna för kvalitetssäkring och föreläggandeskrivning.

Syftet med båda projekten har varit att stärka kundnyttan och höja den kundupplevda kvaliteten. Målet har varit mer koncisa förelägganden och kortare ärendeköer. 

När det gäller föreläggandeskrivning har vi jobbat mot en standard där vi skriver mer kortfattade och tydligare förelägganden som fokuserar på det viktiga.
Detta innebär att du som kund kan uppleva att du inte riktigt känner igen dig när du läser våra förelägganden men vi är övertygade om att du kommer uppskatta det nya.

–Vi har lyssnat på kundernas önskemål om tydligare förelägganden, säger avdelningschef Herman Phalén.

Med bättre rutiner för kvalitetssäkring kan vi frigöra viktig tid att återinvestera i verksamheten. Vi vet att svarstiden är viktig för många kunder och med de nya rutinerna kan fler ärenden lämna PRV över tid.

- Vi satsar helt enkelt våra resurser där det gynnar kunderna mest, avslutar Phalén.