Informationsmaterial

Här finner du vårt informationsmaterial i form av broschyrer.

Det smidigaste sättet att ta del av vårt informationsmaterial är att du själv laddar ner materialet direkt från vår webbplats. Visst material finns även i tryckt form och går att beställa från vår kundsupport, telefon 08-782 28 00.

Vårt informationsmaterial är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

Immaterialrätt

Broschyrer

Immateriella tillgångar 
Take good care of your ideas 
Har du en idé - vi hjälper dig vidare 
Internationalisering

Patent

Broschyrer

Patent 
Datorimplementerade uppfinningar och affärsmetoder 
Att svara på ett tekniskt föreläggande 
Bioteknik och patent 
Så söker du patent

Informationsblad

Tack för din ansökan 
Vad innebär ett formellt föreläggande? 
Vad innebär ett tekniskt föreläggande? 
Vad innebär en underrättelse enligt 19 § PL? 
Vad innebär en invändning
Får jag komplettera eller ändra min ansökan?
Produktblad - Svensk patentansökan 
Produktblad - Nyhetsgranskning av internationellt slag, ITS 
Produktblad - Internationell patentansökan, PCT 

Varumärke

Broschyrer

Varumärkesskydd 

Klasslistor och klassrubriker

Klassboken i alfabetisk ordning
Klassboken i klassordning

Design

Broschyrer

Design 

Klasslistor och klassrubriker

Klasslista för designskydd Alfabetisk (Locarno)
Klasslista för designskydd Klassvis (Locarno)
Klassrubriker för design 

Periodisk skrift

Broschyrer

Utgivningsbevis

Söktjänster - PRV InterPat

Broschyrer

 

Konsulttjänster
Din lots bland världens patent 
Your guide among the patents of the world 
Your guide among trademarks
Your guide among industrial designs 

Information om våra tjänster - produktblad

Patent
PRV InterPats tjänster - patent, sv 
PRV InterPats tjänster - patent, eng 

Varumärke
PRV InterPats tjänster - varumärke, sv 
PRV InterPats tjänster - varumärke, eng 

Design
PRV InterPats tjänster - design, sv
PRV InterPats tjänster - design, eng

Biblioteket

Broschyrer

Har du en idé - vi hjälper dig vidare 

Serietidningar

Serietidning om patent
Serietidning om varumärke 
Serietidning om upphovsrätt 
Serietidningarna kan beställas kostnadsfritt från PRV:s kundsupport.

Statistik

Statistikårsbok 

Du behöver Adobe Acrobat Reader

För att kunna läsa och skriva ut blanketterna behöver du ha Adobe Acrobat Reader installerat på din dator. Programmet är gratis och du kan ta reda på mer på Adobes webbplats. 
Adobes webbplats
Ladda ned Acrobat Reader

PRV InterPat

Kundanpassade söktjänster inom patent, varumärke och design för svenskt och internationellt näringsliv.