Gå till innehållet

Kundansvariga

Vi ger IP-professionella relevant och behovsanpassat stöd genom att besvara frågor om myndighets- och konsulttjänster.

Vi arbetar också med att föra fram våra kunders synpunkter och behov i PRV:s utvecklingsarbete. PRV:s tjänster utförs av våra experter som dagligen arbetar inom ditt teknik- och branschområde. Vi ser fram emot att hjälpa just dig.

Allmänna sakfrågor inom PRV:s alla områden besvaras av vår kundsupport.

Anna Rapp

Anna Rapp, MSc, MBA
Chef Enheten för kundrelationer

Telefon: 08-782 26 08
Mobil: 0706-94 36 04
anna.rapp@prv.se

Martin_Lidén

Martin Lidén, Ph.D
Kundansvarig

Telefon: 08-782 27 08
Mobil: 0702-57 35 22
martin.liden@prv.se

Anna_Danestig

Anna Danestig, MSc
Kundansvarig

Telefon: 08-782 28 71
Mobil: 072-717 28 71
anna.danestig@prv.se

Johan_Ahlqvist

Johan Ling, MSc
Kundansvarig

Telefon: 08-782 26 74
Mobil: 072-504 26 74
johan.ling@prv.se

Måns Marklund

Måns Marklund, MSc
Kvalitetschef/kundansvarig

Telefon: 08-782 28 81
Mobil: 070-536 14 22
mans.marklund@prv.se