Gå till innehållet

Avgifter och betalning - varumärke

Här hittar du samlad information om avgifter och betalning för din varumärkesansökan. Att använda vår e-tjänst kan i vissa fall ge lägre ansökningsavgift.

Avgiften gäller kostnaden för att handlägga din varumärkesansökan. Du behöver betala oavsett om den blir registrerad eller inte. 

Ansökningsärenden

Avgifter för myndighetsutövning är utan moms. Det rör till exempel ansöknings- och registreringsärenden, kopior och utskrifter av allmänna handlingar.

Registrering av ett nytt varumärke - när du ansöker med PRV:s e-tjänstserviceAvgift SEK
Ansökan om registrering för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. 1 800
Ansökan om registrering för varje klass utöver den första. 900
Tilläggsavgift per ansökan när varor och/eller tjänster läggs till i fritext (ansökan jämställs då med en ansökan som ges in på papper) 500
Registrering av ett nytt varumärke - när du ansöker med pappersblankettAvgift SEK
Ansökan om registrering för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. 2 300
Ansökan om registrering för varje klass utöver den första. 900
Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje avdelad ansökan. 1 500
Återupptagningsavgift enligt 2 kap. 20 § andra stycket eller 2 kap. 34 § tredje stycket varumärkeslagen. 500
När det gäller ett registrerat varumärke - när du ansöker om förnyelse via PRV:s e-tjänstserviceAvgift SEK
Ansökan om förnyelse för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke.  1 800
 Ansökan om förnyelse för varje klass utöver den första.  900
Om förnyelse söks efter registreringsperiodens utgång tillkommer för varje klass. 150
När det gäller ett registrerat varumärke - när du ansöker via pappersblankett, bankgiro, e-post eller depositionskonto.Avgift SEK
Ansökan om förnyelse för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke. 2 300
Ansökan om förnyelse för varje klass utöver den första. 900
Om förnyelse söks efter registreringsperiodens utgång tillkommer för varje klass. 150
Ansökan om anteckning av ny innehavare, för varje anteckning av innehav av ny juridisk och/eller fysisk person. 900
Ansökan om ändring av ordmärke eller figurmärke. 700
Ansökan om anteckning av licens. 900
Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering. 1 500
Ansökan om registrering av pantsättning eller anteckning av ny panthavare. 1 600
Ansökan om administrativ hävning av en varumärkesregistrering. 450
Avgifter för registreringsbevisAvgift SEK
Registreringsbevis som beställs i efterhand för ett registrerat varumärke.
(Registreringsbevis ingår i ansökningsavgiften i samband med nyansökan.)
100
Historiskt registreringsbevis 200
Prioritetsbevis 200
Avgift för prövning av ansökan om tillstånd att använda svensk officiell beteckningAvgift SEK

Ansökan om tillstånd att använda svensk officiell beteckning.

* Om PRV anser att det krävs ett tillstånd tillkommer ytterligare 600 SEK, vilket är kostnaden för ett yttrande från Riksarkivet.
Se närmare här

1 350*
Avgift för anmälan av svenskt kommunalt vapenAvgift SEK
Registreringsavgift 500
Avgifter i anslutning till rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärkenAvgift SEK
Omvandling av ansökan om registrering av EU-varumärke respektive -kollektivmärke, för skydd i en klass. 1 900
Omvandling av ansökan, för varje klass utöver den första. 900
Intyg avseende ombudskap inför EUIPO. 1 200
Avgifter för internationell registrering enligt MadridprotokolletAvgift SEK
Ansökan om internationell registrering för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke. 2 300
Ansökan om internationell registrering för varje klass utöver den första. 900
Återupptagningsavgift enligt 5 kap. 6 § andra stycket varumärkeslagen. 500
För begäran om anteckning i varumärkesregistret om att en internationell varumärkesregistrering ersatt den svenska. 1 400
Ansökan om administrativ hävning av ett beslut att en internationell varumärksregistrering ska gälla i Sverige. 450
Direkt till Internationella byrån betalas först en grundavgift. Därefter betalas antingen en 1) supplementär avgift för varje klass utöver de första tre och en kompletterande avgift per designerat land, eller 2) individuell avgift till de länder som har valt att ta ut en sådan.

Vilka avgifter som gäller kan du läsa mer om på WIPO:s webbplats.
 

Produkter och tjänster

Söktjänster - PRV InterPat

Avgifterna står utan moms om vi inte har skrivit något annat. När moms ska vara med är momssatsen 25%.
Vi baserar offerter på 800 kronor per timme.

Förhandsgranskningar och sökningarAvgift SEK
Fullständig förhandsgranskning med leverans inom 7 arbetsdagar.*
Upp till 5000 träffar.
Vid expressleverans inom 24 timmar tillkommer 4 000 kr.

2 200
6 200
Fler än 5000 träffar enligt offert
Övriga förhandsgranskningar eller sökningar. enligt offert

* eller Freedom To Operate-granskning

Bevakningar,
inklusive rapportering en gång per månad
Avgift SEKper år
Märke med eller utan figur, inklusive tre klasser, 400 kr per tillkommande klass. 6 000
Klass (varor/tjänster). 11 500
Diariebevakningar. 3 500
Övriga bevakningar. Enligt offert
ÖvrigtAvgift SEK
Svensk Varumärkesdatabas (hela databasen)
Grunduttag, med veckovisa uppdateringar, i förskott per år.

5 000

Kopior av annat än allmän handling om beställningen omfattar 10 sidor eller fler, per sida.

3

Kopior och utskrifter av allmän handling ej momspliktiga:
upp till 9 sidor.
10 sidor.
för varje sida därutöver.
Utan avgift
50
Försändelseavgift, faktura. 30
Försändelseavgift, depositionskonto. 20

PRV:s samlade avgifter

Samtliga avgifter

Svensk Varumärkesdatabas