Registeruppgifter och databasuttag

Vi hjälper dig att få ut den information du vill ha ur våra register.

Det kan röra sig om enstaka uttag eller om större delar som kräver hjälp från vår IT-enhet.

Göra en beställning

Du beställer tjänsten genom vår e-tjänst PRV Information Secure, där du också hämtar din rapport elektroniskt. 

Beställ konsulttjänst via PRV Information Secure, PIS (öppnas i nytt fönster)

Sekretess

Varje beställning av uppdrag hos PRV konsulttjänster är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingarna lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren.

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den stora mängden information kan vi inte ge några garantier för att resultatet alltid är komplett.