Petra Wadström – Osnodd, Opbra och rent vatten med solljus

Petra Wadström är en produktiv uppfinnare. Hon har bland annat uppfunnit Osnodd (registrerat varumärke) efter att ha blivit upprörd över hur äldre människor blir utsatta för ficktjuvar. Ilskan fick Petra att försöka hitta något enkelt som ökade säkerheten för användaren samtidigt som det gjorde det svårare för tjuven. Osnodd är en säkerhetslina som håller fast till exempel plånboken, mobilen, resväskan, busskortet eller hatten. Med en resårsnodd och två starka klämmor fäster man Osnodden i det man vill skydda. Smart, enkelt och flexibelt.

En annan produkt är Opbra (även det ett registrerat varumärke) som är ett stödbandage för opererade, ömmande eller ammande bröst. Opbra används på många sjukhus och finns att köpa på apotek.

Solvatten är en vattenrenande produkt som Petra låtit varumärkesregistrera. Petra tilldelades år 2008 Skapapriset för sin vattenrenare.

Petra är full av idéer. Några andra exempel är Sand-rit (en skisslåda), Rå-stopp och Rå-flex (skrämmor mot rådjuren) och hörnlampan High.

Petra har också arbetat som konstnär och även där sökt det unika. Hon har förenklat, utforskat nya materialmöten och vänt upp och ned på givna begrepp - på samma sätt som i uppfinnandet. Att det unika sedan kan skyddas med patent, design- eller varumärkesskydd, och sedan mynna ut i en produkt, är sedan några år tillbaka en ny sporre i hennes skapande.

SE522155 – 2002

Kompressionsbandage för bröstopererade (är även patentskyddat i ett flertal andra länder)

Några viktiga uppfinningar för rening av vatten med hjälp av solljus har också beviljats:

SE531703 – 2007

Behållare för rening av vatten medelst solljus

SE535098 – 2010

Transparent skiva till portabel solfångare för rening av vatten med hjälp av solljus

SE534827- 2010

Anordning vid soldriven vattenreningsprocess, innefattande en UV/temperaturgivare

Dessa uppfinningar har också patenterats i många andra länder.

SOLVATTEN registrerat gemenskapsvarumärke 008475253, 009027202

Osnodd registrerat nationellt varumärke 0364240

Opbra registrerat nationellt varumärke 0362921

Design - registreringsnummer 77074

Källor:
Tekniska museet