Fakturaadresser

Vi vill gärna att du som leverantör skickar e-fakturor till oss. Det finns flera sätt att göra det på, bland annat via PEPPOL-nätverket.

Var noga med att ange ordernummer alternativt beställarreferens på fakturan så att vi kan betala fakturan i tid.

Via PEPPOL

För att kunna skicka fakturor via PEPPOL behöver du som leverantör PRV:s mottagar-id.

PRV:s mottagar-id inom PEPPOL är 0007:2021002072 

Fakturor kan skickas via PEPPOL som är ett öppet nätverk och ett europeiskt samarbete för att vi inom EU ska kunna ha e-handel över gränserna.

Mer om PEPPOL på SFTI:s webbplats

Andra sätt att skicka e-faktura till PRV

PRV använder e-handelssystemet Visma Proceedo för att ta emot e-fakturor. Följande tekniska uppgifter måste läggas upp innan det går att skicka svefaktura till PRV:

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

VAN operatör: Visma Commerce AB e-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår partsidentitet: Organisationsnummer (utan bindestreck) 2021002072
Teknisk mottagaradress: https://www.proceedo.net/ebms/in/prv (observera att denna URL inte går att surfa till med en webbläsare)
Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
Mailadress: ekonomifunktionen@prv.se

Kontakta oss och meddela vilken partsidentitet du vill identifiera dig med.

Via PRV:s leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan du kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta ekonomifunktionen@prv.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Ordernummer och beställarreferenser

Fakturor till PRV måste alltid märkas med ordernummer. I vissa fall kan du istället ange en referenskod för att fakturan ska hamna rätt hos oss.

Vi vill ha en faktura per order, med undantag för delleveranser eller restleveranser då flera fakturor kan förekomma för samma order.

Frågor mejlas till ekonomifunktionen@prv.se.

Pappersfaktura

Skickas till:
Patent och registreringsverket
FE 26
838 73 Frösön

Var noga med att ange ordernummer alternativt beställarreferens på fakturan så att vi kan betala fakturan i tid.

PDF-faktura accepteras inte

PRV accepterar inte pdf-fakturor.

PRV:s organisationsnummer

202100-2072

Inköp och upphandling

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med inköp och upphandling.
Inköp och upphandling