Gå till innehållet

Framför dina synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker om PRV:s tjänster och den service vi erbjuder. Har du åsikter om vår verksamhet? Tveka inte att skicka oss dina synpunkter.

Dina idéer och förslag på förbättringar är värdefulla för oss i arbetet med att utveckla vår verksamhet. 

E-post: kundsupport@prv.se

För att få svar från oss måste du skriva in någon av dina kontaktuppgifter. Du kan även välja att vara anonym, läs mer om personuppgifter, offentlighet längre ned på sidan.

Personuppgifter, offentlighet

PRV är en statlig myndighet och är därför skyldig att spara inkomna uppgifter om de inte bara är av mindre betydelse för myndighetens arbete. Det innebär att synpunkter som kommit in kan komma att sparas som allmänna handlingar hos PRV.

Som myndighet har vi på PRV skyldighet att följa offentlighetsprincipen. Handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till PRV kan därför komma att lämnas ut till den som begär det. PRV vidarebefordrar annars ingen personlig information som lämnats in. Det är bara i de fall då det står klart att meddelandet hamnat fel som det kan komma att skickas vidare till rätt mottagare.