Du är här

Företag berättar om hur de använder immaterialrätten

I dessa webbseminarier samtalar vi med olika företagare om deras resor ut på världens marknader. Vi talar om affärsnyttan och möjligheter med företagens immateriella tillgångar.

Innehållsförteckning

Smartshake - från idé till global succé del 1

Snabbspola i filmen

Smartshake - från idé till global succé del 2

Snabbspola i filmen

Företaget Medeca

Snabbspola i filmen

Företaget GANT

Snabbspola i filmen

Företagen POC, Whitelines och Treehotel berättar om sina immateriella tillgångar

Snabbspola i filmen

Immaterialrätt eller fel. När modekreatörer tänker till.

Snabbspola i filmen