Du är här

Från dyra patentpapper till affärsnytta

I webbseminariet berättar företaget Flocazur om sin patenterade metod för att rena vatten och hur de med hjälp av en IP-strategi skapade affärsnytta. Under seminariet får vi även lyssna på samtal med en expertpanel.

Innehållsförteckning

Från dyra patentpapper till affärsnytta - introduktion

Snabbspola i filmen

Beskrivning

Seminariet riktar sig till dig som är företags-, affärs- eller innovations­rådgivare. Du har en del kunskap om immateriella rättigheter men behöver stärka kompetensen kring affärsnyttan.

På plats under förmiddagen finns en expertpanel med erfarna konsulter och rådgivare som diskuterar hur man som företag kan ta fram en IP-strategi även utan det ekonomiska stödet från en IP-check:

  • Ninni Petersson, vice VD Flocazur AB, Göteborg
  • Anders Karlsson, affärs- och innovationsrådgivare, Enterprise Europe Network / Almi, Östersund
  • Anders Sundelin, IP-strateg och ansvarig för affärsutveckling, CIP Professional Services, Göteborg
  • Annika Kilander, patentombud och IP-strateg, Brann AB, Stockholm
  • Anna Danestig, kundansvarig med erfarenhet som innovationsrådgivare, PRV, Stockholm

Andra ämnen vi tar upp är utmaningen att hitta rätt konsulter och veta när man ska använda sig av deras kompetens. När man väl har en IP-strategi, vad är nästa steg och hur kan rådgivare och företagare hjälpas åt?

Från dyra patentpapper till affärsnytta - företaget Flocazur

Snabbspola i filmen

Från dyra patentpapper till affärsnytta - paneldebatt del 1

Snabbspola i filmen

Från dyra patentpapper till affärsnytta - paneldebatt del 2

Snabbspola i filmen