Du är här

Från idé till affärsstrategi – stärk ditt företag med immaterialrätt

I webbseminariet diskuterar vi med företaget Vigor Wave om hur man arbetar med immateriella tillgångar och inkluderar dessa i affärsstrategin för att stärka företagets konkurrenskraft och position på marknaden. 

Snabbspola i filmen

Beskrivning

Vid seminariet ”Från idé till affärsstrategi exemplifierar vi med ett företag som har deltagit i VINNOVA:s och PRV:s pilotsatsning där små och medelstora företag kunnat få ekonomiskt stöd för att med experthjälp ta fram en strategi för att hantera sina immateriella tillgångar.

Seminariet riktar sig till dig som är företags-, affärs- eller innovations­rådgivare. Du har viss kunskap om immateriella rättigheter men behöver stärka kompetensen som rör affärsnyttan. De frågeställningar som tas upp är bland andra:

  • När behöver ett företag en strategi för hantering av sina immateriella tillgångar och hur arbetar man för att inkludera dessa i den övergripande affärsstrategin?
  • Vad betyder en sådan strategi för företaget och sättet att arbeta?
  • Hur kan man använda sig av externa experter på området?

Utöver företaget Vigor Wave energy AB med VD Roland Lord medverkar erfarna experter med stor samlad kompetens inom immaterial­rätt med sin kunskap:

  • Ia Modin, delägare, Gärde Wesslau Advokatbyrå
  • Dimitris Giannoccaro, VD, innovations- och patentkonsult, IAMIP
  • Lorna Fletcher, projektledare och IP-strateg, GU Holding