Du är här

Immaterialrätt, dataspel och appar

Webbseminariet handlar om rådgivning kring hantering av immateriella tillgångar i samband med utveckling av appar och dataspel. Vad måste man tänka på i de olika stegen från idé till färdigt koncept när det gäller avtal, upphovsrätt, varumärkesrätt och patenträtt?

Innehållsförteckning

Immaterialrätt när det handlar om dataspel och appar - del 1

Snabbspola i filmen

Beskrivning

Kursen kommer att utgå från ett verklighetsbaserat exempel och en panel av experter på bland annat avtalsrätt, upphovsrätt, varumärkesrätt och patenträtt ger råd och berättar om de viktigaste överväganden som måste göras i de olika skeendena från ide till färdigt affärskoncept. 

Målet med utbildningen är att du som rådgivare ska öka din kunskap om immateriella tillgångar inom detta område. Utbildningen har tagits fram i ett samarbete mellan PRV och Ungas Innovationskraft i syfte att förbättra förutsättningarna för unga innovatörer.

Kursen riktar sig till dig!
Kursen riktar sig till dig som är företags-, affärs- eller innovationsrådgivare och som har viss kunskap om immateriella rättigheter, men som behöver stärka din kompetens framförallt när det gäller tillämpningsområdet appar, dataspel och affärsstrategiska kunskaper. 

Moderator:
Tomas Ahlström
, affärsutvecklare från InnovationskontorEtt som har lång erfarenhet både av att driva företag inom dataspelsbranschen och att arbeta som rådgivare.

Expertpanelen:
Gunnar Hjalt, är jurist och arbetar med immaterialrättslig rådgivning på Valea som är ett konsultföretag vars affär och erbjudande är att vara en heltäckande affärspartner och juridiskt ombud inom immaterialrätt. Gunnar arbetar inom hela det immaterialrättsliga området men är specialiserad på varumärkes- och designfrågor.

Per Svanteson, advokat som arbetar med immaterialrätt och IT på  den internationella advokatbyrån Bird & Bird. Per har särskild erfarenhet av rådgivning kring skydd och kommersialisering av de immateriella tillgångar som aktualiseras i samband med dataspel, appar och annan programvara.

Malin Ekstrand, är jurist och arbetar med immaterialrätt på den internationella advokatbyrån Bird & Bird. Malin är medlem i Bird & Birds sektorgrupper för IT och Media och tillhandahåller rådgivning till svenska och internationella klienter vid kommersiella, strategiska och regulatoriska frågor såväl som vid tvistlösning avseende immateriella tillgångar

Frida Jussing, patentingenjör inom datorteknik på Patent- och Registreringsverket. Specialiserad inom patenträtt gällande s.k. datorimplementerade uppfinningar.

Immaterialrätt när det handlar om dataspel och appar - del 2

Snabbspola i filmen