Du är här

Tjäna pengar på upphovsrättsskyddade verk

I webbseminariet får du lära mer om upphovsrätt i samtal med en expertpanel. Vi tar upp för- och nackdelar med de tre vägar du kan gå om du har ambition att tjäna pengar på dina upphovsrättsliga verk.

Snabbspola i filmen

Beskrivning 

De vägar du har att gå om du har ambition att tjäna pengar på dina upphovsrättsliga verk är:

  • Själv ta hand om hela processen. Kom ihåg att du också kan använda upphovsrätten till att hålla konkurrenter på avstånd och på så sätt tjäna pengar.
  • Låta en annan aktör använda det upphovsrättsskyddade verket och ge dig ersättning. Då krävs ofta ett licensavtal.
  • I princip sälja rättigheten till någon annan som i sin tur kommersialiserar varan eller tjänsten.

Vi ger en översikt av vad som skyddas av upphovsrätten, till exempel litteratur, musik, film, konst och datorprogram och diskuterar även andra rättigheter som artister, skiv- och filmbolag, radio- och tv-företag, databastillverkare och fotografer kan dra nytta av. Det finns samband mellan dessa rättigheter, och ibland är flera typer av rättigheter aktuella samtidigt. Filmen tar också upp ett internationellt perspektivet.

Om du vill använda upphovsrättsligt skyddade verk i din egen verksamhet till exempel datorprogram, databaser, texter, bilder eller musik måste du se till att inte bryta mot någon annans ensamrätt.

I panelen

Ida Häggström, advokat på advokatbyrån Synch. Ida har erfarenhet av upphovsrätt och kommersialisering av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter genom sitt arbete med licensavtal och andra kommersiella avtal.

Anna Abelin, skapare och VD för Loredge AB, ett start up-företag med ett verktyg som kan användas för forskningsartiklar. Anna bidrar med sina och företagets frågeställningar.