Du är här

Skydda dig på en global marknad

De här webbseminarierna sätter in immaterialrätten i ett internationellt perspektiv. Vi tar upp vad som gäller i olika länder och hur du skyddar dig på den globala marknaden. Men, ger också konkreta tips kring piratkopiering och vad du kan göra om du blir drabbad. Lär och inspireras av klädmärket Gants och familjeföretaget Medecas berättelser om hur de tog sig ut i världen. Seminarierna hölls på World Intellectual Property Day 2015.

Innehållsförteckning

Immaterialrätt i ett internationellt sammanhang

Snabbspola i filmen

Beskrivning

Hur kan immateriella tillgångar som patent, varumärke och designskydd hjälpa ett företag att nå internationell framgång? Lär och inspireras av klädmärket Gants och familjeföretaget Medecas berättelser om hur de tagit sig ut i världen med stilsäker konfektion respektive innovativ adrenalinpenna.

På plats finns en panel med några av Sveriges främsta experter inom immaterialrätt för att lyfta det affärsstrategiska perspektivet och svara på frågor.

Med framgång kommer även risk för piratkopiering. Ta del av konkreta tips om hur företag minskar risken för att bli utsatta och hur man agerar om det händer.

Program

Inledning 
Moderator Mats Nordenborg hälsar välkommen, presenterar dagen och går igenom grundläggande immaterialrättsliga regler.

Emerade® - innovativ adrenalinpenna på export 
Hur lyckades familjeföretaget Medeca AB nå den globala marknaden med sin adrenalinpenna? Följ med på deras internationella resa där hanteringen av immaterialrätt spelat stor roll för framgången.

GANT 
Vad kan små och medelstora företag lära sig av redan internationellt etablerade företag? Konfektionsföretaget och livsstilsvarumärket GANT har genomgått en intressant utveckling. Hör dem berätta om sin affärsmässiga strategi, starkt kopplad till hanteringen av immateriella rättigheter – framförallt varumärken.

Piratkopiering - så skyddar du dig 
Med internationell framgång kommer även risk för piratkopiering. Ta del av konkreta tips om hur företag kan minska risken att drabbas och hur man kan agera som utsatt.

Sammanfattande paneldiskussion 
Summering av dagen: vilka är våra viktigaste lärdomar?

Företaget Medeca

Snabbspola i filmen

Företaget GANT

Snabbspola i filmen

Piratkopiering

Snabbspola i filmen

Sammanfattning av internationalisering

Snabbspola i filmen