Designskydd - vad är det?

Vår grundläggande kurs om designskydd ger en bra förståelse för möjligheterna att skydda unika idéer.

Kursmål

Målet med kursen "Designskydd – Hur funkar det?" är att ge dig som jobbar med eller i nära anslutning till designarbete och formgivning - en god grundförståelse för möjligheterna att skydda unika former. Kursen riktas till designer, formgivare, uppfinnare, utvecklingsavdelningar, rådgivare, konstnärer, beslutsfattare, affärsstrateger, IP-administratörer, mönsterskyddshandläggare som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med designfrågor (mönsterrättsfrågor) och behöver grundläggande kunskaper inom området.

Kursbeskrivning

Ofta används också designskydd som ett komplement till exempelvis patent- och varumärkesregistreringar för att ge ett heltäckande och effektivt skydd till en produkt. Att ha en god förståelse för designskyddet och närliggande rättigheter är nödvändigt för att framgångsrikt utnyttja immaterialrätterna i en verksamhet.

Kursen är även en god grund för ytterligare fördjupning i ämnet genom vårt övriga kursutbud som på olika sätt hjälper dig att tjäna pengar på goda idéer.

Exempel på ämnen som tas upp under kursen:

  • Vad krävs för att få ett designskydd?
  • Vad innebär att ett mönster har särprägel?
  • Hur ser ansöknings- och granskningsförfarandet ut?
  • Designskydd i praktiken

Kursen leds av Markus Dahlberg, utbildare på PRV.

Markus Dahlberg på LinkedIn (extern webbplats)

Utbildningsvillkor

Så behandlar PRV dina personuppgifter