Immateriella tillgångar, innovationskraft och tillväxt – hur hänger det ihop?

Varmt välkommen till ett frukostseminarium där vi tittar närmare på forskning kring sambandet mellan immateriella tillgångar, innovationskraft och tillväxt.