Ökad export: Immaterialrättens betydelse för framgångsrik handel i andra länder

För att lyckas med sin export måste företag ta medvetna och affärsstrategiska beslut om hur man ska ta vara på sina immateriella tillgångar. Hur kan myndigheter och organisationer ge företagen rätt verktyg och förutsättningar för att arbeta affärsstrategiskt kring immaterialrätt och export?