Patent - Hur funkar det?

Denna kurs ger en bred allmänförståelse för patent och patentsystemet och vänder sig till dig som är verksam inom exempelvis tekniskt utvecklingsarbete eller rådgivning inom patentområdet.

Kursmål

Målet med kursen Patent - Hur funkar det? är att ge dig som jobbar med eller kommer i kontakt med tekniskt utvecklingsarbete och patent en god förståelse för patent och patentsystemet samt en bra grund för arbete med patent.

Målgrupp

Kursen riktas till alla de som, av olika anledningar, kommer i kontakt med patentfrågor och behöver grundläggande kunskaper inom området. Det kan vara enskilda innovatörer, forskare på högskolor, utvecklare av olika slag, affärsrådgivare, beslutsfattare, affärsstrateger, IP-administratörer, blivande patentkonsulter osv.

Kursbeskrivning

Utformningen av kursen är anpassad för att ge en bred allmänförståelse för patentsystemet – dess syften, förutsättningar och möjligheter – så att deltagarna kan ta väl underbyggda beslut om hur patentfrågor ska hanteras i verksamheten. Många frågar sig om de verkligen måste bry sig om patent. Det korta svaret är: Ja, det är ofrånkomligt i de allra flesta branscher att på något sätt förhålla sig till sina egna och framförallt andras ensamrätter. En god förståelse för patent och patentsystemet är nödvändigt för att undvika vanliga fällor och inte gå miste om viktiga möjligheter.

Kursen är även en god grund för ytterligare fördjupning i ämnet genom vårt övriga kursutbud som på olika sätt hjälper dig att tjäna pengar på goda idéer.

Exempel på ämnen som tas upp

  • Vilka är patenterbarhetsvillkoren?
  • Hur ser patentkravens skyddsomfång ut?
  • Vad kan man använda patentinformation till?
  • Vilka vägar finns det för att söka skydd internationellt?

Kursen leds av Jonas Holmqvist, granskare på PRV 

Jonas Holmqvist på LinkedIn (extern webbplats)