Seminarium för att lansera rapporten om antibiotikaresistens

”One sometimes finds what one is not looking for”. Orden är nobelpristagaren Alexander Flemings och mycket har hänt sedan penicillinets upptäckt 1928.

Måndagen den 19 november uppmärksammar Patent- och Registreringsverket WHO:s World Antibiotic Awareness Week genom att lansera rapporten Fighting Antibiotic Resistance - The Importance of Patent Information When Taking Strategic Action. Rapporten visar på hur man strategiskt kan använda patentinformation för att ännu bättre rikta forskningspengar till där de behövs som mest, exempelvis inom antibiotikaresistens.

PRV har sammanställt information om de mest patentintensiva forskningsområdena inom antibiotikaresistens. Rapporten visar var man satsar mest resurser globalt och bör ses som ett verktyg för planering av framtidens forskningsinvesteringar.

I anslutning till lanseringen arrangerar PRV ett frukostseminarium. Välkomna att lyssna på experter tillsammans med beslutsfattare, forskningsfinansiärer och akademin. Ta del av diskussion och debatt om hur vi bättre kan använda de 37 forskningsmiljarderna, hur vi tillvaratar tillgångar som kommer ur svensk forskning samt får svar på frågan om patentinformation är ett outnyttjat verktyg.

Panelen består av följande personer:

  • Henric Rhedin – Affärsutvecklare på GU och styrelseordförande ASTP-Proton
  • Patriq Fagerstedt – Forskningssekreterare och programansvarig Nationella Forskningsprogrammet inom antibiotikaresistens
  • Pernilla Abrahamsson – Produktutvecklingschef på Senzime AB. Doktorsexamen i anestesi och intensivvård
  • Susanne Ås Sivborg – Generaldirektör på Lantmäteriet

Moderator: Margareta Ternell, marknads- och kommunikationschef på PRV

Har du frågor så är du välkommen att kontakta seminarium@prv.se