Vad kan upphovsrätten göra för nyhetsrapporteringen?

Välkommen till ett samtal om nyhetsförmedling ur ett upphovsrättsligt och demokratiskt perspektiv. I den digitala miljön är det enkelt att ändra material. Hur påverkar det nyhetsflödet och upphovsmannens rättigheter och hur ska man kunna lita på texten och källan? Diskussion om upphovsrätten som skydd för nyheter.