Öka dina affärer med immateriella tillgångar

För dig som driver ett företag med potential att växa.

Fokus på varumärke

Under seminariet gör vi en övergripande genomgång av området med fokus på varumärket. En stor del av tiden ägnar vi åt diskussion kring exempelföretag och kring situationen i seminariedeltagarnas egna företag. Vi använder oss av en praktisk modell för att tillämpa kunskaperna som framkommer.

Vad kommer jag att lära mig?

Du får en övergripande genomgång av områden som patent, varumärke, mönsterskydd och upphovsrätt. Fokus ligger på dialog, diskussion och erfarenhetsutbyte med övriga seminariedeltagare. Du får också veta mer om vad Almi och PRV kan bidraga med i företagets fortsatta utveckling.

Förbered dig med PRV-skolan online

Här får du en introduktion till immaterialrätt. Här kan du också fördjupa dina kunskaper inom olika områden av immaterialrätt.

Förbered dig gärna med PRV-skolan

Kontakt

Vid frågor kontakta Björn Lundblad på 019-17 48 08 alt. bjorn.lundblad@almi.se

Välkommen!

Anmälan

Anmäl dig här hos Almi (extern webbplats)