Så bygger ditt life science-bolag förtroende och värde genom varumärket

Träffa PRV och reklambyrån Spinn på ett frukostseminarium om vad som är viktigt att tänka på för att bygga förtroende och skapa värde genom varumärket.

Varumärket är vad kunden uppfattar det som och kan också vara en del i din affärsplan för att attrahera investerare. Visste du att immateriella tillgångar - inräknat ditt varumärke - kan stå för 80% av värdet i ditt företag?

Patent, upphovsrätt och varumärke är exempel på immateriella rättigheter som används för att skydda de värden som utvecklas i ett företag. Inom life science är fokus stort på patentansökningar och patent, men idag är det även många företag som utvecklar digitala lösningar där patent inte är en självklar del i att bygga och skydda värdet i bolaget. Under seminariet fokuserar vi därför på varumärket som kan vara en av företagets största tillgångar.

Under morgonens seminarium träffar du representanter från Patent- och registreringsverket (PRV) och reklambyrån Spinn som delar med sig av sina erfarenheter om vad företag ska tänka på för att bygga förtroende och skapa värde genom varumärket.

Talare

Anton Blomberg, Kundansvarig, PRV
Lars Gidfeldt, Account Director, Spinn