Förlängd tid att besvara tekniskt föreläggande

På grund av Coronapandemin så kan PRV förlänga anståndet med att besvara tekniska förelägganden.

Vi kan, om du begär det, förlänga tiden från två månader till fyra månader.

Du förlänger anståndet genom att använda någon av våra e-tjänster.

Du kan också skicka post till:
PRV (Patent- och registreringsverket)
Patentavdelningen
Formaliaenheten
Box 5055
102 42 Stockholm