IKT-seminarium med EPO

Seminarium i Stockholm för patentexperter 29 november.

Plats

29 november
Näringslivet Hus
Stockholm

Europeiska patentverket, EPO, håller ett seminarium om patentinformation och kommunikationsteknologi (IKT) den 29 november i Stockholm.

Seminariet fokuserar på patenterbarhetsfrågor och viktiga aspekter av att lämna in ansökan hos EPO och försvara IKT-relaterade patentansökningar.

Workshops

  • utarbetande av europeiska ansökningar om affärsmetoder
  • granskning av molntjänster EPO: patentkrav för molntjänster
  • människa-datorinteraktion (HCI) och grafiska användargränssnitt (GUI)

Anmäl dig här!

Senast 25 november.

ICT seminar 2019, EPO (extern webbplats)