Nu släpps en ny omgjord ingång för design

Idag lanseras nya sidor om design på prv.se. De nya sidorna är resultatet av de kundinsikter som kommit fram i samtal med kunder som söker designskydd.

De nya sidorna utgår från våra kunders synpunkter och tankar om designprocessen och hur den kan underlättas genom bättre och tydligare information på vår webbplats.

Innehållet om design har, enligt våra kunders önskemål, fått en helt ny struktur och kortats ner väsentligt. Syftet med de nya sidorna är att förenkla för kunderna genom att guida dem genom designprocessen.

Den främsta förändringen är en mer pedagogisk indelning, där man kan gå in i olika faser och hitta rätt information vid rätt tidpunkt, vilket också har gjort processen mer överblickbar.