PRV lanserar antibiotikaresistensrapport

Det finns enormt mycket information om patent. Problemet – den används inte. Antibiotikaresistens är en samhällsutmaning, en global ödesfråga som berör oss alla. Resistens bland bakterier ökar stadigt. De senaste decennierna har spridningen av antibiotikaresistens blivit ett av de största hoten mot människans hälsa globalt.

Många kraftsamlar och stora forskningsmedel investeras för att möta hotet. Allvaret har fått oss på Patent- och registreringsverket (PRV) att titta på vad vi kan bidra med för att hjälpa till i kampen mot tiden.

För att uppmärksamma WHO:s World Antibiotic Awareness Week har PRV lanserat rapporten The Importance of Patent Information When Taking Strategic Action. Rapporten visar på hur man strategiskt kan använda patentinformation för att bättre rikta forskningspengar till där de behövs som mest, exempelvis antibiotikaresistens.

I samband med lanseringen anordnade PRV ett seminarium där PRV tillsammans med forskare, beslutsfattare, andra myndigheter och representanter från akademin debatterade och diskuterade hur vi ökar medvetenheten om immateriella tillgångar bland svenska uppfinnare och forskare. Utgångspunkten var PRV:s rapport om antibiotikaresistens.

För att ytterligare uppmärksamma behovet av att öka medvetenheten om immateriella tillgångar inom forskarvärlden har PRV skrivit en debattartikel. Den belyser vikten av att strategiskt underlag till den forskning som görs. Där kommer patentinformation in. Läs debattartikeln här.