Gå till innehållet

Internationella samarbetsavtal

PRV har många internationella samarbeten. Syftet är bland annat att ha ett aktivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med samarbetspartners världen över.

Susanne Ås Sivborg skakar hand med Nirmala Sitharaman
PRV inleder samarbete med Indien under Svensk-Indiska blandkommissionsmötet i New Delhi, 17 maj 2017. På bilden syns Secretary Ramesh Abhishek, Dep. for Industrial Policy and Promotion (DIPP), och PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg.

PRV har tecknat flera särskilda samarbetsavtal med enskilda länder. Dessa har olika inriktning, men berör bl.a. utbildning, utveckling av immaterialrättssystemen, harmonisering av praxis och rutiner, kvalitetsarbete, insatser för att höja kunskap och medvetenhet i samhället, IT-utveckling, samt specifika överenskommelser, såsom kontraktsarbete och expedierad behandling/förtur enligt Patent Prosecution Highway (PPH).

Förteckning över internationella avtal