Gå till innehållet

Samarbete med Sida och WIPO

Tillsammans med Sida och WIPO arbetar PRV för att utbilda och utveckla myndigheter och organisationer i utvecklingsländer i frågor som rör immaterialrätt.

Detta gör vi bland annat genom att erbjuda ett kursprogram som riktar sig till representanter från myndigheter och organisationer i utvecklingsländer som vill arbeta med immaterialrättsliga frågor. Under kurserna får deltagarna lära sig hur immaterialrätt kan användas så att deras länder ska kunna bli fullvärdiga aktörer i den internationella handeln. Vi diskuterar hur de immateriella rättigheterna bidrar till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, samt hur den kan stärka den nationella särarten exempelvis genom unika uttryck inom musik, traditionell kunskap. och till att de unika resurser landet har kan skapa ökade intäkter.

Våra deltagare återvänder hem med inspiration från Sveriges utveckling, med värdefulla kontakter i Sverige och med ett omfattande nätverk av beslutsfattare i andra länder. Tillsammans skapar vi en bättre värld och bekämpar fattigdom!