Ny avgift gällande tillståndsansökan för officiella beteckningar

Vid årsskiftet justeras avgiften för prövning av ansökan om tillstånd för svensk officiell beteckning.

Från och med den 1 januari höjs avgiften från 1350kr till 1660kr. Information om avgifter hittar du här: 

Avgifter för varumärke

Uppdaterad 2022-03-23