Gå till innehållet

Fler svenska patent genom EPO

År 2016 har den europeiska patentorganisationen EPO beviljat 2 661 patent som inkommit från Sverige. Detta är drygt 37 procent mer jämfört med år 2015.

Flest patent godkändes inom teknikområdena digital kommunikation, som stod för hela 26 procent av samtliga patentansökningar från Sverige. Därefter, följde med stor marginal transport och medicinteknik. Det framgår ur rapporten Annual Report 2016 som EPO offentliggjorde idag.

På tio-i-topp listan över företag som fått flest patent beviljade av EPO återfinns ett svenskt företag: Ericsson har år 2016 fått sammanlagt 971 patentansökningar godkända av EPO, vilket är en ökning på 35 procent jämfört med föregående år. Telekomföretaget placerar sig således på en femte plats.

De svenska företag som fått flest patent granskade och godkända av EPO är Ericsson, Electrolux och Scania.

Här kan du ta del av EPO-rapporten.

Om EPO

Den europeiska patentorganisationen EPO är en samarbetsorganisation mellan flertalet av de europeiska staterna. Den agerar i enlighet med den europeiska patentkonventionen EPC. Konventionen ger företag och innovatörer möjlighet att söka patent i flera medlemsländer via EPO. Du kan läsa mer om EPO och EPC här.