Japan ansluter sig till Designview

Från och med den 4 december 2017 har Japan gjort sitt designregister tillgängligt via sökverktyget Designview.

Att Japan har gått med i Designview är ett resultat av det internationella samarbetsprogram som förvaltas av EUIPO i samarbete med dess internationella partner.

Japan bidrar med över 520.000 designregistreringar. Således innehåller Designview nu över 13,2 miljoner designregistreringar.

Sedan starten den 19 november 2012 har Designview möjliggjort 3,1 miljoner sökningar från 159 länder, där Tyskland, Storbritannien och Spanien hör till de flitigaste användarna.

Om Designview
Designview är en databas som samlar samtliga designregistreringar från de länder som är med i samarbetet. Databasen ger företag som vill etablera sig i andra länder möjlighet att se vilka designer som redan finns registrerade i de länder där de tänker göra affärer.