Justerad lag om personnamn

Regeringen har beslutat att överlämna ett förslag till Lagrådet om en ny lag om personnamn. Den nya lagen syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja sitt namn, att göra lagstiftningen mer tillgänglig för den enskilde och att förenkla hanteringen av namnärenden.

– Den nuvarande namnlagen har varit i kraft i över 30 år. Lagen har kritiserats under en längre tid, bland annat för att den begränsar enskildas möjligheter att fritt välja namn. Det är därför glädjande att nu kunna presentera en ny, modern lag om personnamn som ger enskilda större frihet att själva välja sitt namn och medlemmar i samma familj bättre förutsättningar att uppnå den namngemenskap de önskar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på www.regeringen.se.

Lagen innebär bland annat att:

  • Alla efternamn ska förvärvas genom ansökan.
  • Automatiska förvärv av efternamn genom födelsen och adoption avskaffas.
  • Det ska finnas många möjliga efternamn att förvärva, bl.a. ska de vanligaste efternamnen i Sverige bli fria för alla. Det ska också bli möjligt med ett dubbelt efternamn
  • Det ska inte längre vara möjligt att ta nya mellannamn, men den som redan har ett mellannamn får behålla det.
  • Det ska bli enklare att byta förnamn och efternamn.Hindren mot att ändra förnamn och efternamn flera gånger tas bort.

Läs förslaget till Lagrådet.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Tillsvidare gäller samma lagstiftning som tidigare. Läs mer om det här.