Kursdagar med internationellt tema

Skydden för olika immaterialrätter styrs av både nationella och internationella system.

Vi är därför glada att årligen kunna inkludera de internationella myndigheter som arbetar med de skyddsformer som svenska företag kan behöva och få ta in deras kompetens i PRV:s utbud av kurser. Många framgångsrika svenska företag nyttjar dessa internationella system och vi får ofta frågor från näringslivet rörande hur systemen fungerar samt vad man skall tänka på vid en ansökan.

Under hösten erbjuder PRV därför två kurser med internationellt tema:

Trademark from an International Perspective

International Design protection – Hague system

Kortfakta

Haagsystemet är ett internationellt registreringssystem som gör att privatpersoner och företag kan söka designregistrering i flera länder samtidigt med en ansökan. Det administreras av World Intellectual Property Organization, WIPO.

Madridprotokollet är ett avtal mellan ett stort antal länder, vilket innehåller bestämmelser om internationell registrering av varumärken. Sverige har anslutit sig till Madridprotokollet och man kan därför ansöka om en internationell registrering av sitt varumärke via PRV.

De båda systemen administreras av World Intellectual Property Organization, WIPO.

Vad är unikt med kurserna?

Unikt med kurserna är att de internationella talarna själv arbetar nära handläggningen inom respektive område. På kurserna kommer vi att få möjlighet att ställa specifika frågor kring hanteringen av ansökningarna hos WIPO, detaljer i handläggningen, tips och de senaste uppdateringarna inom systemen. Via de två olika systemen Haag och Madrid når man idag upp till 83 respektive 117 länder med en och samma ansökan.

Om man som konsult inom varumärke eller design hjälper kunder med internationella ansökningar så är kurserna ett bra tillfälle att bredda sin kunskap, ställa frågor och knyta kontakter. Blickar man som företagare ut över Europa och kanske ännu längre bort så är de internationella kurserna en bra grund.

I och med att nya länder ansluter sig så kommer Normunds Lamsters, som är talare på kursen om varumärke, bland annat att ta upp vad den geografiska expansionen innebär för de som redan har en internationell registrering.

På designkursen kommer vi bland annat få tips när man designerar länder som Japan, Sydkorea, Ryssland, USA samt titta på olika sökstrategier.