Montenegro går med i TMview

Från den 12 mars 2018 har Intellectual Property Office of Montenegro (IPOM) gjort sitt varumärkesregister tillgängligt via sökverktyget TMview.

Integrationen av IPOM är ett resultat av det internationella samarbetsprogram som förvaltas av EUIPO i samarbete med dess internationella partner.

Med IPOM innehåller TMview nu data från 63 kontor.
Med detta tillägg på mer än 15.000 varumärken från IPOM så innehåller TMview information och tillgång till mer än 48,4 miljoner varumärken.

Sedan starten, den 13 april 2010, har TMview kunnat betjäna mer än 39,8 miljoner sökningar från 157 olika länder med Spanien, Tyskland och Italien som de mest frekventa användarna.

Här kan du läsa mer.