Monter på Arlanda uppmärksammar risker med piratkopior

Tillsammans med Nätverket mot piratkopiering har PRV lanserat en utställningsmonter på Arlanda flygplats. Titeln på montern är "En dålig affär", och den ska uppmärksamma riskerna med piratkopior.

Montern föreställer en fiktiv affär som innehåller vad som ska föreställa vara piratkopierade varor. På varje vara sitter en informationslapp på vilken besökaren kan läsa om bland annat säkerhetsrisker med att köpa piratkopierade varor, vilka är vanligt förekommande på olika semesterorter runtom i världen. Montern kommer att finnas på flygplatsen under resten av sommaren 2018.

Nätverket mot piratkopiering
Nätverket mot piratkopiering består av de statliga myndigheterna Patent- och registreringsverket, Bolagsverket, Konsumentverket/Konsument Europa, Läkemedelsverket, Polisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Syftet med nätverket är att de medverkande myndigheterna arbetar gemensamt för att lyfta frågorna om piratkopiering.