Gå till innehållet

Möte på PRV om herrelösa verk

Under våren 2017 hade PRV ett möte med ett antal kulturarvsinstitutioner för att diskutera utvecklingen av herrelösa verk i en digital miljö.

PRV presenterade den senaste utvecklingen på området och visade upp EUIPO:s databas Samtalen under mötet kretsade också kring betydelsen av den digitala registreringen av herrelösa verk för en kultur som är tillgänglig för allmänheten.

I samband med detta föreslog PRV att besöka några av kulturarvsinstitutionerna för att visa medarbetarna möjligheterna med databasen. Vid dessa tillfällen ska PRV även berätta hur databasen kan underlätta effektiv och omsorgsfull efterforskning.

För att informera om databasen och dess möjligheter ska PRV, med hjälp av EUIPO, ta fram en broschyr om projektet. PRV kommer också titta på hur andra medlemsstater jobbar med hanteringen av herrelösa verk.

På bild från vänster till höger:
Guy Engström (Moderna museet), Knud Weber (Statens Maritima Museer), Karolina Mikulska (Världskulturmuseerna), Magnus Johansson (Världskulturmuseerna), Mats Niklasson (Kungliga biblioteket), Kaisa Unander (Kungliga biblioteket), Jonas Vilhelmsson (Svenska Filminstitutet), Moa Niklasson (DIGISAM: Samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet), Ulrika Sturesdotter (Riksarkivet). Från PRV (nationell samordnare): Karin Bergh and María Nava.