Gå till innehållet

Nu kan du låna hem böcker från PRV:s bibliotek

Under hösten har PRV på försök erbjudit biblioteksbesökare att låna hem vissa böcker ur samlingarna. Försöket har fått positiva reaktioner och kommer därför att införas permanent.

Under försökstiden har besökarna haft möjlighet att återkoppla till biblioteket om hur de ser på verksamheten och hemlån. Responsen har varit mycket positiv, och flera besökare har använt sig av möjligheten att låna hem böcker.

Mikael Forsberg är en av bibliotekarierna som sköter utlåningsverksamheten.

Mikael, hur ser du på möjligheten att besökare får låna hem böcker?
Mycket positivt! Våra samlingar, speciellt inom immaterialrätt är unika så det känns mycket bra att våra besökare får tillgång till litteraturen direkt från hyllorna utan några krångliga omvägar.

Om man inte bor i Stockholm, vad kan man göra då för att få låna hem en bok?
Då vänder man sig till sitt lokala bibliotek på sin hemort som förmedlar ett lån till dig från PRV:s bibliotek.

Finns det några böcker eller skrifter som inte går att låna hem?
Vi lånar inte ut referensböcker, tidskrifter och den tekniska litteratur som våra ingenjörer behöver för sitt arbete.

Hur väljer ni ut vilka böcker som ska finnas på biblioteket?
Inköpen görs till stora delar utifrån våra kärnområden teknik, immaterialrätt och patenträtt men vi köper också litteratur inom närbesläktade områden såsom innovationspolitik och management. Alla är välkomna att lämna inköpsförslag till biblioteket!

Om PRV:s bibliotek
PRV:s bibliotek har litteratur inom immaterialrätt samt teknik och patentinformation, och det erbjuder även tillgång till databaser. Biblioteket har sedan tidigare varit tillgängligt för allmänheten, men hittills har det inte varit möjligt att låna hem böcker. Den nya tjänsten ska ge fler människor möjlighet att informera sig om frågor som rör immaterialrättens olika områden, både ur ett juridiskt och ur ett praktiskt perspektiv.

Biblioteket är öppet vardagar mellan klockan 10.00-14.00 och ligger i PRV:s lokaler på Valhallavägen 136 i Stockholm. Läs mer om PRV:s bibliotek här.