Ny startsida och navigation på vår webbplats

Vi ger webbplatsen en förbättrad navigation och startsidan en ny design i enlighet med de kundsynpunkter vi har fått.

Förändringar i stora drag

Toppnavigationen lyfter nu direkt fram våra rättighetsområden inom immaterialrätt. Huvudytan för film och bild har blivit mindre så att mer av innehållet på startsidan syns vid en första anblick. Ingångar för immaterialrättsexperter, företagsrådgivare, immateriella rättigheter och utbildningar lyfts fram med tydliga bildlänkar. Sidfoten har blivit tydligare med fler länkar och hänvisningar.

PRV är en granskande myndighet. Vi sprider även kunskap om immaterialrättens betydelse för näringsliv och samhälle.

Målet är att du som webbesökare snabbt ska hitta vad du söker.

Vi hoppas att den nya navigationen och startsidan ska vara till god hjälp för dig!