Ny varumärkeslag

Den 1 januari införs flera viktiga ändringar i varumärkeslagen och i anslutande författningar.

Ändringarna markerar slutpunkten på ett flerårigt revisionsarbete som började på EU-nivå för snart tio år sedan. Bland de viktigaste förändringarna är att PRV kommer att kunna registrera varumärken som återges genom ljudfiler, rörliga bilder eller multimediafiler. En annan nyhet är att innehavare som får en invändning riktad mot sitt nyregistrerade varumärke i vissa fall kan kräva att den som invänder visar att åberopade äldre varumärken använts. Vidare ändras datum för beräkning av varumärkens giltighetstid samt för ansökan om förnyelse.

Lagändringen innebär också att grundkraven för vad som anses vara en varumärkesansökan skärps. För att få ett ingivningsdatum krävs från och med den 1 januari att sökanden ger in: 

 • en viljeförklaring att få märket registrerat
 • vem sökanden är
 • en tydlig återgivning av varumärket
 • en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser.

Detta innebär bland annat att en ansökan som enbart innehåller en klassiffra utan angivna varor eller tjänster inte kommer att få någon ingivningsdag som varumärkesansökan.

Här nedan informerar vi om administrativa och tekniska konsekvenser i samband med införandet:

 1. Med anledning av ny lagstiftning inom varumärkesområdet stänger PRV samtliga e-tjänster inom varumärke för nödvändig utveckling. Stängningen sker kl 18.00 den 28 december och varar till och med den 2 januari kl 10.00.
 2. Den 2 januari kommer PRV att lansera en ny tjänst för varumärkesförnyelser. Som alla våra andra e-tjänster för varumärke och design är denna utvecklad i samarbete med den europeiska immaterialrättsmyndigheten EUIPO.
 3. Med anledning av ändringen i varumärkeslagen gäller följande för en förnyelse av ett varumärke:
  • Ärenden med registreringsdatum till och med 2018-12-31 kommer att kunna förnyas tidigast 6 månader innan registreringsdatum och senast 6 månader efter registreringsdatum.
  • Ärenden med ingivningsdag från och med 2019-01-01 kommer att kunna förnyas tidigast 6 månader innan ingivningsdag och senast 6 månader efter ingivningsdag. 
  • Förnyelseperioden är som tidigare 10 år.
 4. Observera att under perioden 1-15 januari 2019 kommer PRV inte att kunna bevilja några förturer i varumärkesärenden.

Uppdatera din e-post

Kom ihåg att uppdatera din e-postadress så att den är aktuell, eftersom vi med e-post framöver kommer att påminna innehavaren/ägaren av märket att man kan förnya det.