Gå till innehållet

Nya typer av varumärken till hösten

Det pågår ett arbete med en ny EU-varumärkesförordning bland europeiska immaterialrättsmyndigheter. PRV representerar Sverige på de internationella mötena om införandet av förordningen.

De nya reglerna innebär bland annat att ett varumärke inte längre behöver återges grafiskt. Den nya förordningen kommer att göra det möjligt att registrera nya typer av varumärken, som till exempel en kort filmsekvens eller ett hologram. De nya reglerna träder i kraft den 1 oktober 2017, och gäller då för EU-varumärkesansökningar till den europeiska myndigheten EUIPO. Det dröjer till den 1 januari 2019 innan det är möjligt att ansöka om dessa former av varumärken till nationella myndigheter som till exempel PRV.

De nya reglerna förväntas antas under maj månad. Vi informerar löpande på vår webbplats och i kommande nyhetsbrev för experter