Gå till innehållet

PRV:s kunskapsspridande roll inom upphovsrätten stärks ytterligare

Regeringen har beslutat att ge PRV i uppdrag att genomföra insatser som ökar kunskapen om upphovsrättens möjligheter och piratkopieringens baksidor. Det meddelade näringsminister Mikael Damberg på ett seminarium som ministrarna Mikael Damberg, Morgan Johansson och Alice Bah Kunke bjöd in till.

Seminariet, som hade titeln "Regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar - för tillväxt och nya jobb, ett rikt kulturutbud och trygga konsumenter", syftade till att presentera regeringens arbete kring immateriella tillgångar och rättigheter, och gav möjlighet för deltagarna ta del av erfarenheter från olika branscher. Näringsministern presenterade också det utökade uppdraget som PRV fått för att genomföra insatser som ökar kunskapen om upphovsrättens möjligheter och piratkopieringens baksidor.

PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg deltog i panelen och seminariet modererades av PRV:s marknads- och kommunikationschef Margareta Ternell.

Om uppdraget

Upphovsrätten som en del av immaterialrätten är ett av PRV:s ansvarsområden, och nu ska PRV med ett ännu större och tydligare fokus arbeta med informations- och kunskapsspridande insatser som ska ge en bättre förståelse för upphovsrättens möjligheter samt värna och tillvarata upphovsrättsinnehavares rättigheter.

I uppdraget betonas att PRV ska informera brett i samhället så att offentliga aktörer, näringslivet och allmänheten får en större förståelse för och kunskap om upphovsrätten och dess betydelse för kreativitet och innovation.

Europas varumärkesmyndighet EUIPO driver ett projekt som heter Agorateka. Agorateka är en samlingsplats för lagligt tillhandahållet digitalt material, så som film, böcker, musik och dataspel. PRV ska se över möjligheten att delta i det samarbetet. Syftet är att erbjuda allmänheten en säker webbplats där man vet att det digitala materialet har delats lagligt och det kan konsumeras med rättighetsinnehavarens samtycke.

Motverka piratkopiering

PRV ska vidare genomföra insatser som motverkar piratkopiering. Små och medelstora företag ska uppmärksammas på vad de kan göra för att undvika att deras produkter utsättas för varumärkesintrång i form av piratkopiering. Även allmänheten ska informeras i syfte att öka medvetenheten om piratkopieringens baksidor. Denna del av uppdraget genomförs i samarbete med Tullverket, Polisen, Åklagarmyndigheten, Bolagsverket, Läkemedelsverket och Konsumentverket.

Insatserna ska genomföras till och med år 2020. Det övergripande syftet är, enligt regeringen, att stärka svensk näringsverksamhet och kreativ och kulturell utveckling.

Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet.