Gå till innehållet

Samlat grepp kring PRV:s utbildningsverksamhet

Under 2017 erbjuder PRV ett brett spektrum av kurser om immaterialrätt. Detta för att kunna möta det ökande behovet av både djupare och bredare kunskaper inom det immaterialrättsliga området.

Utbildningsverksamheten på PRV utvecklas. Ansvarig för PRV:s utbildningsutbud är Ihla Hägglöf. Efter 16 år i branschen, bland annat som utbildningsansvarig på en svensk ombudsfirma, ska hon nu ansvara för att bredda och vidareutveckla PRV:s kursutbud.

Med sin utbildningsverksamhet vill PRV bidra till att öka kunskapen om immaterialrätten. Kurserna ges på grund- och fördjupningsnivå. Det finns även möjlighet att vända sig till PRV för att beställa skräddarsydda kurser, som passar företagets enskilda behov.

Ihla, vilka kurser kommer PRV att erbjuda under detta år?
Det handlar om bland annat grundkurser i olika immaterialrätter för den som behöver lära sig från grunden.
Vi kommer även erbjuda fördjupningskurser för dem som redan har förkunskaper, till exempel om klassningssystemet för varumärken.
Kurserna hålls av våra egna experter, men vi planerar även att bjuda in externa föreläsare.

Vem vänder sig kurserna till?
PRVs kursverksamhet ska vara öppen för alla som har behov och intresse av att lära sig mer om immaterialrätt på olika nivåer. Våra kursdeltagare kan komma ifrån många olika branscher. Det kan handla om ingenjörer, administratörer och assistenter, jurister eller rådgivare bara för att nämna några. Vi vill bygga en kursverksamhet som möter upp behovet av kompetensutveckling som finns inom Svenskt näringsliv idag. Vi uppmanar därför alla som kan ha synpunkter eller önskemål och förslag om nya utbildningar att maila till oss på utbildning@prv.se.