Scenarier vid en hård Brexit

Mycket tyder på att det blir ett avtalslöst utträde för Storbritannien, en så kallad hård Brexit. Vi beskriver här vad det betyder för innehavare av immateriella rättigheter.

Nedan finns också en länk till mer information och till de nationella lagförslag som nyligen presenterats av Storbritanniens regering och som innehåller lösningar för att registrerade EU-rättigheter ska kunna fortleva som nationella rättigheter i Storbritannien.

I arbetet med att utreda Brexit har vi identifierat ett antal saker som kommer att förändras efter Brexit, som det är viktigt för företag att tänka på. Vi ger inga svar, men vi vill bidra med relevanta frågor att fundera på och vill på så sätt dela med oss av vår kunskap. Informationen kommer att kompletteras allteftersom ytterligare frågor och problem uppmärksammas.

Varumärken

 • Ansökningar och äganderätt till svenska varumärken påverkas inte direkt av Brexit.
 • Brexit kommer inte heller att direkt påverka rätten att ansöka om och inneha ett EU-varumärke, vare sig för svenska eller brittiska företag.
 • Det kommer fortfarande att vara möjligt att använda engelska som språk i EU-varumärkesärenden.
 • Fler än en miljon registrerade EU-varumärken kommer att upphöra i Storbritannien den 29 mars. Den brittiska regeringen har nu presenterat ett lagförslag som innebär att sådana registreringar kan omvandlas till nationella rättigheter. Motsvarande gäller såväl för inneliggande EU-varumärkesansökningar som för Madridregistreringar som designerats EU.
  Mer information hittar du hos det brittiska Intellectual Property Office 
 • Brittisk rätt innehåller dessutom vissa möjligheter att upprätthålla oregistrerade varumärken som blivit kända genom användning. Prövning av sådana anspråk görs i domstol.
 • Möjligheten att åberopa användning i Storbritannien till stöd för varumärkesanspråk i EU upphör den 29 mars. Detta gäller både uppfyllande av bruksplikten och i frågor om inarbetning/renommé.

Design/formskydd/mönster

 • Ansökningar och äganderätt till ansökningar och registreringar av mönsterskydd i Sverige påverkas inte direkt av Brexit.
 • Brexit kommer inte heller att direkt påverka rätten att ansöka om eller inneha registrerat eller oregistrerat EG-formskydd, vare sig för svenska eller brittiska företag.
 • Det kommer fortfarande att vara möjligt att använda engelska som språk i EG-formskyddsärenden.
 • Rättsverkningarna av samtliga registrerade EG-formskydd kommer att upphöra som sådana i Storbritannien den 29 mars. Den brittiska regeringen har nu presenterat ett lagförslag som innebär att sådana rättigheter omvandlas till nationella rättigheter. Motsvarande gäller EG-formskyddsansökningar och formskydd som designerats EU genom Haagöverenskommelsen. 
  Mer information hittar du hos det brittiska Intellectual Property Office 

Patent

 • Ännu så länge saknas en gällande överenskommelse om ett EU-patent. Med vissa undantag påverkas därför svenska patent och patent registrerade vid EPO inte av Brexit.
 • Tilläggsskydd för patenterade läkemedel och bekämpningsmedel gäller dock enligt en EU-förordning. Verkningarna av den förordningen upphör i Storbritannien den 29 mars. Även på detta område förberedes nationell lagstiftning i Storbritannien.

Upphovsrätt

 • Giltigheten av upphovsrätt i Storbritannien påverkas inte direkt av Brexit.

Parallellimport

 • Från den 29 mars kommer det inte längre att vara möjligt att parallellimportera varor till EU som satts på marknaden i Storbritannien.

Domstolstvister

 • Från den 29 mars kommer domar och andra åtgärder från brittiska domstolar att förlora de rättsverkningar som de haft i EU genom särskilda förordningar.

Läs mer

Intellectual Property Office 

PRV:s yttrande om Brexit från 2018-02-09
Detaljerad information som fortfarande är aktuell.

Om Brexit hos EUIPO: EUIPO Q and A