Gå till innehållet

Statistikårsbok 2016 finns nu tillgänglig

PRV:s årliga Statistikårsbok innehåller unik information och statistik om innovation och immaterialrätt. I Statistikårsboken redovisas status och trender för immaterialrättsansökningar inom områdena patent, varumärke och design för 2016, med historik bakåt under 2000-talet.

PRV:s vision är att vara det självklara centret i Sverige för immateriella rättigheter. Vi arbetar för ökad innovation och tillväxt i Sverige. Genom att sprida kunskap om immateriella tillgångar och genom att granska och registrera patent, varumärken samt design skapar vi förutsättningar för en konkurrenskraftig företags- och forskningsvärld.

Statistikårsboken är ett exempel på kunskapsspridning. Den beskriver utvecklingen inom patent-, varumärkes- samt designområdena och vänder sig till alla som har intresse av statistik inom patent, design och varumärke.

Årets upplaga visar att Sverige håller sig väl framme i ett internationellt perspektiv vad gäller ansökningar inom immaterialrätt. Detta gäller inte minst om man räknar per capita. Statistikårsboken fokuserar i år lite extra på patentansökningar utifrån företagsdata.

- När man tittar nationellt på PRV:s kunder och intressenter ser man att de flesta som söker exempelvis patent är små och medelstora företag. Det i jämförelse med den europeiska patentorganisationen EPO som attraherar fler större företag. PRV kan dessutom konstatera att svenskars intresse för immaterialrätt står sig fortsatt starkt inom de internationella immaterialrättssystemen. Inte minst räknat per capita samt när man regionsindelar EP-ansökningar till EPO från Europa och Norden. PRV fortsätter alltså att fylla en viktig funktion för Sveriges små och medelstora företag, säger Jan Wernerson, chefscontroller på PRV.

Statistiksårsboken 2016.