Gå till innehållet

Strategisk hantering av immateriella tillgångar viktig vid export

PRV samarbetar med Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening SAU, för att öka medvetenheten hos företagare att ta med hanteringen av immateriella tillgångar i sin exportstrategi.

Martin Lidén, PRV:s projektledare för samarbetet förklarar idén bakom samarbetet.

–Samarbetet är ett led i att kunskapshöja i allmänhet kring hantering av immateriella tillgångar, och i synnerhet när man ska ut på internationella marknader. Det är viktigt att belysa de skillnader som finns mellan olika länder så att man som företagare fattar medvetna beslut i god tid. Tillsammans med SAU kan vi sätta frågan i ett bredare sammanhang, kopplat till affärsstrategin och internationalisering i stort.

Samarbetet har hittills resulterat i tre seminarier om export till Indien, Kina och Brasilien, och ett fjärde kommer hållas den 8 nov om USA. Frågor som tas upp på seminarierna handlar bland annat om affärskultur, synen på och respekt för immateriella rättigheter och tips på hur man kan integrera hanteringen av sina immateriella tillgångar i exportstrategin.

–Seminarierna ger en första inblick i vilka frågor som är viktiga att ställa sig som företagare. Bland talarna har vi haft såväl handelskammare, ambassader, affärsrådgivare och företag med egna erfarenheter, som experter på immaterialrätt från konsultbyråer och industrin. Under ett frukostseminarium hinner vi inte gå på djupet, men förhoppningsvis går man härifrån med en tydligare bild av vad man bör tänka på, och kanske har man fått några nya värdefulla kontakter.

Nästa seminarium inom ramen för detta samarbete äger rum den 8 november i PRV:s lokaler i Stockholm. Denna gång diskuteras frågor om immateriella tillgångar och export till USA. Information om seminariet finns här.