Sverige topp tre i världen på innovation

En ny studie från FN:s immaterialrättsorganisation WIPO visar att Sverige är topp tre i världen på innovation.

Global Innovation Report är en årlig rapport som detaljerat mäter och rankar världens mest innovativa länder. I år kom Sverige på en hedrande bronsplats, med Schweiz i topp och Nederländerna på andra plats.

- Ökad svensk tillväxt och konkurrenskraft förutsätter ett gott innovationsklimat. Att Sverige fortsätter att ligga i topp är ett tydligt bevis på att svenska företag fortsätter att vara innovativa. Det finns en tydlig koppling mellan framgångsrika innovationer och en strategisk hantering av de immateriella tillgångarna i företaget. Immaterialrätten är ett viktigt affärsverktyg, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV, Patent- och registreringsverket.

- För att Sverige ska fortsätta att vara framgångsrikt internationellt måste vi fortsätta att skapa förutsättningar för svenska företag, uppfinnare och forskare att hantera de immateriella tillgångarna. Det är en nyckel till Sveriges framgångsrika placering, fortsätter Peter Strömbäck.

Global Innovation Index, tio i topp
1. Schweiz (nummer 1 2017)
2. Nederländerna (3)
3. Sverige (2)
4. Storbritannien (5)
5. Singapore (7)
6. USA (4)
7. Finland (8)
8. Danmark (6)
9. Tyskland (9)
10. Irland (10)

Global Innovation Index 2018

Om Global Innovation Index
Global Innovation är en rapport som utkommer årligen sedan 2008. Rapporten är ett samarbete mellan WIPO, Cornell University och INSEAD Business School.

Om WIPO
WIPO, World Intellectual Property Organization, är FN:s immaterialrättsorganisation.