Gå till innehållet

Tar i hand som en viljeförklaring för samarbete

Idag har vi tagit i hand med våra motsvarigheter i Indien som en viljeförklaring till att främja fortsatt samarbete och samverkansprojekt mellan svenska och indiska aktörer.

Förhoppningen är att samarbetet långsiktigt ska underlätta för företagen att använda sina immateriella tillgångar och göra affärer i landet. Handskakningen gjordes under överseende av handelsministrarna för Sverige och Indien; Ann Linde och Nirmala Sitharaman. PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg är på plats i Indien och berättar:

- Nya marknader innebär också nya utmaningar. En av dessa handlar om hur företagen hanterar sina immateriella tillgångar som i de flesta fall utgör större delen av värdet i affärerna. Därför är det glädjande att vi idag inleder ett samarbete och ökat erfarenhetsutbyte med våra motsvarigheter i Indien.

- Vi har bland annat gemensamma utmaningar om att höja kunskapen om de immateriella tillgångarna. Denna vilja till samarbete är ett led i att skapa bättre förutsättningar för svenska företag att etablera både verksamhet och handel med Indien, fortsätter Susanne.

Idag är drygt 170 svenska företag etablerade i Indien, och långt många fler gör affärer med landet. Flera svenska multinationella företag som Ericsson, Atlas Copco, SKF, ABB, Scania och IKEA är etablerade, men även yngre företag som Spotify och Truecaller.